Menu
Home Page Happy to learn, Free to fly

Teaching Assistant / Support Staff

Teaching Assistants

Reception Class: Miss D Cane                                        
  Miss M Sturmey  
     
Plum Class: Mrs D Hayward  
     
Cherry Class: Ms K Vousden  
     
Oak Class: Mrs J Wade  
     
Willow Class: Mrs A Worsell  
  Mrs D Austin  
     
Maple Class: Mrs H Parker  
  Mrs M Mills  
     
Rowan Class: Mrs M Stevenson  

 

Top